Geschiedenis

Utrecht 1883.jpg

BAKERMAT

De kortebanen zijn de bakermat van de drafsport in Nederland.
Eeuwen geleden is het allemaal begonnen met onderlinge wedstrijden en weddenschappen tussen boeren en andere paardenbezitters. Paard tegen paard, meestal gereden "vanaf de deken", Wat we nu deftig "monté" noemen, maar dan zonder zadel en rechtuit over ca. 300 m.

Braaff PNG.png

HET BEGIN IN MEDEMBLIK

De kortebaandraverij van Medemblik werd op 17 september 1842 voor het eerst gehouden op een baan op de Nieuwstraat. Dit blijkt uit het opschrift op een tekening waarop deze draverij ‘naar het leven’ is getekend door de Medemblikker kunstschilder Jacob Braaff (1776-1864).

Sip Lim de Vries Kortebaan Medemblik

SIP LIM DE VRIES

Het eerste krantenartikel over de harddraverij van Medemblik komt uit de Opregte Haarlemsche Courant van 22 augustus 1844 waarin koffiehuishouder Sip Lim de Vries woonachtig op Oosterhaven 20 met medewerking van Societeit Vereeniging de harddraverij uitschreef. Ze kregen een vergunning van het stadsbestuur om een harddraverij te houden op de Nieuwstraat op 17 september 1844.

geheugenvannederland_nl.jpg

OUDSTE KORTEBAAN VAN DE BENELUX

In 1895 waren er maar liefst 207 kortebanen in Nederland. In 2018 zijn er nog 28 kortebanen over.

 

Sinds de start in 1842 heeft de kortebaandraverij van Medemblik altijd plaatsgevonden op de Nieuwstraat in Medemblik. De Nieuwstraat is hiermee de oudste kortebaan van de Benelux.  

Oorlog in Medemblik.jpg

OORLOGSJAREN

In 1939 werd het besluit genomen om vanwege 'tijdsomstandigheden' de harddraverij niet door te laten gaan. Het bestuur kwam op dit besluit terug en besloot om alsnog de harddraverij te organiseren op maandag 2 oktober 1939. 

1944 is het enige jaar in de historie van 'Prins Hendrik' dat de harddraverij van Medemblik niet is doorgegaan.

werk-in-uitvoering-stempel-recht.jpg

werk in uitvoering

26 september 2018
Deze pagina zal verder worden uitgewerkt de komende weken. Onze excuses.

Ringrijderij, vuurwerk, jubileums zijn o.a. de onderwerpen die aan bod zullen komen.