top of page

Koninklijke erepenning

 

In de geschiedenis van onze vereniging speelt ons Koningshuis een voorname rol. Al in In 1902 kreeg de vereniging ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan drie medailles, één van Koningin Wilhemina, één van haar man Prins Hendrik en één van de Koningin-moeder vergezeld van een handgeschreven brief.

Ook in 1912 kreeg harddraverijvereniging Prins Hendrik een medaille van Koningin Wilhemina, één van haar man Prins Hendrik en één van de Koningin-moeder.

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Harddraverijvereniging Prins Hendrik in 1992 werd de vereniging onderscheiden met een Koninklijke Erepenning. De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning (in 1992 Koningin Beatrix) heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

bottom of page