top of page
  • Prins Hendrik

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Na afloop een unieke film!


Maandag 23 april 2018 => beslis mee over onze harddraverij! Alle leden zijn van harte welkom op onze Algemene Ledenvergadering van maandag 23 april 2018 in Café Brakeboer, Oosterhaven 30 te Medemblik. De aanvang is 20.00 uur,

Tijdens de vergaderingen hebben we ook een primeur want we tonen voor het eerst een prachtige en unieke film met alle hoogtepunten van onze Jubileumdag en de 175e hardraverij van Medembllik! Agenda: 1. Opening. 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 27 maart 2017. 3. Ingekomen en uitgaande stukken. 4. Jaarverslag 2017 van de secretaris. 5. Financieel verslag 2017. 6. Verslag kascontrolecommissie. 7. Benoeming kascontrolecommissie 2018. 8. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar de heer J.Th.A. Nipshagen. 9. Bestuur mededelingen en voorstellen. 10. Rondvraag 11. Sluiting. Na de sluiting wordt er een unieke en prachtige film getoond met alle hoogtepunten van de Jubileumdag en de 175e draverij van Medemblik.


56 views

Recent Posts

See All
bottom of page