top of page
  • Prins Hendrik

Harddraverijvereniging Prins Hendrik geeft meer kleur aan de 118 jaar oude beschermheertraditie.

Op dinsdag 11 juni 2024 zal het Prins Hendrik bestuur om half vier met paard en wagen bij het gemeentehuis van Medemblik arriveren om het beschermheerschap van burgemeester Michiel Pijl officieel te bekrachtigen.


De harddraverij van Medemblik heeft vanaf de eerste editie in 1842 altijd kunnen rekenen

op de onvoorwaardelijke steun van de gemeente Medemblik en haar burgemeester.


Tijdens de ledenvergadering van maandag 17 december 1906 vond het bestuur van de

vereniging dat het de hoogste tijd was dat de burgemeester van Medemblik een formele

status kreeg binnen de vereniging. Voorzitter Keeser stelde dan ook aan de ledenvergadering

voor om de burgemeester van Medemblik het beschermheerschap van de vereniging aan te

bieden. Dit werd met luid applaus door de leden ontvangen. Toenmalig burgemeester

Jongejan Winkel was gevoelig voor de hem bewezen eer en aanvaardde het ereambt.


Na burgemeester Winkel zijn alle 15 opvolgende burgemeesters van Medemblik

beschermheer van de harddraverijvereniging geweest. Het beschermheerschap ging altijd

stilzwijgend over van de ene naar de andere burgemeester. Het huidige bestuur van Prins

Hendrik heeft besloten deze stilzwijgende overgang te veranderen.


Na de aanstelling van burgemeester Michiel Pijl heeft het bestuur van Prins Hendrik hem

formeel gevraagd of hij het ereambt van beschermheer op zich wilde nemen. Deze vraag

werd door burgemeester Pijl positief beantwoord en zal op 11 juni in het gemeentehuis middels een kleine ceremonie officieel worden bekrachtigd.

133 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page