top of page
  • Prins Hendrik

Agenda Algemene Ledenvergadering

De agenda van onze ledenvergadering op 6 juli 2020 in Het Wapen van Medemblik is bekend en kent een aantal belangrijke punten. Let op! Aanwezigheid kan enkel via registratie: www.prinshendrik.net/alv2020


Allereerst heeft het bestuur een aantal voorstellen over de mogelijke Harddraverij van 2020. Zal deze doorgaan? Hoe bepalen we of we de Harddraverij kunnen organiseren?


Tijdens de vergadering zullen we afscheid nemen van bestuurslid Hans Wagenaar. Hans heeft de afgelopen jaren de verantwoordelijkheid gehad over de kermis, het vuurwerk en de veiligheidsaspecten rond de harddraverij. Hij heeft uitstekend werk verricht en sterke verbeteringen ingevoerd. Hans woont inmiddels in Bloemendaal en de afstand is te groot om zijn taken goed te blijven uitvoeren. Ontzettend jammer dat we noodgedwongen afscheid van hem moeten nemen. Uiteraard blijft hij betrokken bij Medemblik en de Harddraverij.


Het bestuur stelt drie kandidaat bestuursleden voor: Petra Wagenaar - Lanjouw is in het dagelijks leven hoofd assistent accountant bij onze sponsor Commandeur Adviseurs en Accountants. In het bestuur zal Petra de administratie van de sponsoring voor haar rekening nemen. Met haar kennis en liefde voor Medemblik is Petra een enorme versterking van ons bestuur.


De taken van Hans Wagenaar zullen worden overgenomen door de 19-jarige Bedrijfskunde en Fiscaal Recht student Ferdi Gozukara. Wij weten bijna 100% zeker dat hij het jongste bestuurslid in onze 178 jarige historie zal worden. Ferdi is een echte Medemblikker en het is voor hem een eer om zitting te mogen nemen in het bestuur, Hij heeft er zin in om de Harddraverij mede te mogen helpen organiseren. Het bestuur is blij met jong bloed in het bestuur. De jeugd heeft immers de toekomst.


Daarnaast stellen we een derde kandidaat bestuurslid voor: Ruud Braaksma. Ruud is niet nieuw in het bestuur want deze geboren en getogen Medemblikker draait al meer dan een jaar volwaardig mee in het bestuur. Op de vergadering van 6 juli zal hij formeel toetreden tot het bestuur. Ruud is als bestuurslid verantwoordelijk voor de baan. In 2019 kregen we een 10 van de NDR. Ruud heeft het dus uitstekend onder controle en heeft goede ideeen voor verdere verbeteringen.


DE AGENDA:

1. Opening

2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 7 juni 2019

3. Ingekomen en uitgaande stukken

4. Jaarverslag 2019 van de secretaris

5. Financieel verslag 2019

6. Verslag kascontrolecommissie

7. Benoeming kascontrolecommissie 2020

8. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar: - Cees Slagter - Frank Noor - Astrid Noor-Struik Aftredend en niet herkiesbaar: - Hans Wagenaar Door het bestuur wordt kandidaat gesteld: - Wagenaar-Lanjouw - Ferdi Gozukara

- Ruud Braaksma Door de leden kunnen tegenkandidaten worden ingediend bij de secretaris tot vijf dagen voor de vergadering. Deze kandidaatstelling dient ondertekend te zijn door tien stemgerechtigde leden.

9. Udate en voorstellen voor de Harddraverij van 21 september 2020

10. Rondvraag

Sluiting


231 views

Comments


bottom of page